Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów. Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów.

Serdecznie witamy na stronie Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów.

o jednostce
  • Produkcja biopolioli do otrzymywania wybranych tworzyw poliuretanowych – polioli otrzymanych na bazie surowców odnawialnych z olejów roślinnych.
  • Produkcja wybranych tworzyw poliuretanowych zawierających bionapełniacze (pochodzące z produkcji żywności) i ulegających biodegradacji.
  • Opracowanie technologii otrzymywania wielohydroksylowych nowych związków chemicznych (polioli), związków zmniejszających palność, uwzględniając aspekty ekonomiczne i zapotrzebowania rynku.
  • Recykling chemiczny i materiałowy odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych tworzyw polimerowych oraz otrzymywanie nowych wyrobów poliuretanowych z wykorzystaniem surowców pochodzących z recyklingu.
  • Zagospodarowanie wybranych produktów ubocznych pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni i otrzymywanie materiałów przeznaczonych do efektywnej termoizolacji
Kontakt

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni
tel. 52-34-19-126
e-mail: paciorek@ukw.edu.pl